Det är lätt att säga.....

....Att någon ska rycka upp sig/pigga på sig/vila/träna/köra på/ även om det är gott menat. Men ibland är det bättre att bara låta mig vara som jag behöver vara just då. Jag övar själv på det varje dag och natt. Saker kanske måste ställas in/skjutas fram/förenklas. Humöret kanske måste få vara deppigt ibland. Det är okej att sova bort en solskensdag om natten varit för jävlig. Dammsugaren kan stå en dag till. Det är som regel inga problem att be om bärhjälp. Man kan leka med barnen även om man inte springer med hela tiden. 
Det funkar inte att trycka in tre små ärenden till och svänga förbi för att ordna/hämta/ kolla nåt när man ändå är iväg. 

Och nej jag kanske inte minns allt hela tiden så en upprepning kan passa bra. 

Därför delar jag med mig av denna bra beskrivande text liknande dem jag läser ibland för att påminna mig om att det finns fler med samma problem.


De vanligaste symtomen på Fibromyalgi 

Utmattning & brist på sömn:

Ungefär 90% av personer med fibromyalgi beskriver måttlig eller avsevärd utmattning och brist på energi, att det känns som om man är helt tömd på kraft. En del beskriver att det känns som deras armar och ben skulle vara fastbundna vid stora block.

Precis som värken, varierar tröttheten från dag till dag. Man kan känna sig ganska pigg, men en liten stund senare har tröttheten tagit över. Många beskriver att det är detsamma som den utmattning som kommer med influensa eller vid brist på sömn. Ofta är utmattningen ett större problem än smärtan.

En del av tröttheten beror säkert på att många fibromyalgi patienter sover så dåligt. Generellt kan man säga att människor med fibromyalgi vaknar trötta även om de sovit under hela natten. De kan vara medvetna om att deras sömn har blivit lättare och att de vaknar under natten. Många vaknar på grund av värk eller domningar.

Vetenskapliga studier har visat att de flesta med fibromyalgi har ett onormalt sömnmönster, speciellt när det gäller avbrott i den djupa sömnen. Denna sömn är viktig för kroppens och själens återhämtning.

Det finns flera olika sömnstörningar man kan drabbas av som t.ex. svårighet att somna, upprepade uppvakningar under natten, otillfredsställande sömn och ovanliga drömmar eller mardrömmar.

Centrala nervsystemet:

Nästan alla med FMS upplever neurologiska symtom, vilka varierar över tiden när det gäller olika symtom och svårighetsgrad. En del symtom kommer och går, andra försvinner fullständigt efter en tid, och nya kan dyka upp. Neurologisk abnormitet har dokumenterats som avvikelser vid hjärnundersökningar, som visar minskat blodflöde i delar av hjärnan.

De neurologiska verkningarna är oftast inte så stora i början av sjukdomen men besvären tilltar med åren.

Förändring av sinnesupplevelser när det gäller lukt, smak, hörsel och känsel förekommer, många reagerar kraftigt på ljud, ljus och lukter, och många tål inte längre alkohol.

Problem med balansen, avståndsbedömning, yrsel är vanligt förekommande.

Växlingar i humöret är vanliga vid fibromyalgi, man har kort stubin och svårt att stå ut med sig själv och andra. Många känner sig nere, men endast ca 25% har riktiga depressioner, det är samma siffra som för normal befolkningen. Rent generellt följer depressioner och ångest som en följd av fibromyalgi och orsakar den inte. Värk och trötthet är naturligtvis en stor påfrestning för psyket, man är helt enkelt inte sig själv när man plågas av dessa symtom. Symtomen kan även förklaras av försämrad blodcirkulation i centrala delar av hjärna och av brist på signalsubstansen serotonin. Den försämrad blodcirkulationen i hjärna tros även ge upphov till tinnitus (öronsusningar) och tillfälligt försämrad hörsel.

Huvudvärk:

Huvudvärk ofta spänningshuvudvärk och migrän är vanliga vid fibromyalgi.

Den vanligaste formen av huvudvärk sitter eller utgår från nacken och strålar sedan fram mot tinningarna eller pannan. Många har också värk och en tryck känsla bakom ögonen.

En annan form av huvudvärk är den som sitter över hjässan och som upplevs som tryckande eller pulserande.

Cirka en tredjedel av fibromyalgi patienterna har dessutom migränsymtom. En del får då särskilda föraningar som tex. synförändringar. Migrän yttrar sig som en intensiv huvudvärk med ljus- och ljudkänslighet, illamående och ofta kräkningar.

Syn och ögon:

Suddigt seende, dimsyn eller svårighet att fokusera blicken förekommer också. Många tror att de behöver nya glasögon, men det är inte där bekymret sitter. Synproblemen varierar dag från dag och de tillfälliga synproblemen beror på störningar hos de hormoner som styr ögonmuskulaturen.

Minne och koncentration:

Precis som vid andra kroniska sjukdomar rapporterar personer med fibromyalgi problem med koncentration.

Minnet kan störas på många olika sätt, speciellt närminnet drabbas, men inte så mycket långtidsminnet. Det är svårt att hålla kvar en tanke, och fullfölja en tankekedja. Man kan ha svårt att följa ett samtal, läsa en bok, det kan vara svårt att finna orden när man talar eller skriver. Man kan ha svårt att minnas vad som sades i telefonsamtalet, eller varför man öppnade skåpdörren.

Svårigheter att koppla ihop namn med ansikten, och tex. använda fel ord från samma grupp som het istället för kall.

Svårigheter att minnas siffror och att följa muntliga instruktioner.

Dessa symtom är mycket störande och oroande och ibland oroas patenten att de drabbats av Alzheimers sjukdom, vilket alltså inte är fallet.

Närminnet och koncentrationsförmågan varierar med allmäntillståndet. Dåliga dagar fungerar det sämre och bättre dagar är det lättare att minnas och koncentrera sig. Många beskriver det som en mental dimma.

Kognitiva problem är speciellt svåra för dem som är vana att lita på sin intellektuella förmåga, och som upplevt mening och tillfredställelse genom sin förmåga att tänka väl och klart.

Immunologiska symtom:

Hög eller låg kroppstemperatur, eller känslan av ökad kroppstemperatur utan mätbar feberstegring.

På vintern är det vanligt med besvär av kalla händer, fötter, skinkor och lår.

Problem med kroppens olika slemhinnor, munsår, klåda, svullna körtlar, infektionsbenägenhet och halsont är också vanliga besvär. Rinnande näsa, besvär med muntorrhet, rinnande ögon, torra ögon eller gruskänsla i ögonen, irritationer i hörselgången förekommer också. Allergier mot vanliga substanser eller mot lukter. Vanligast är hösnuva, irritation i ögonens och luftvägarnas slemhinnor och kontakt eksem.

Dessutom kan man få problem med underlivsslemhinnorna, lokala återkommande svampinfektioner eller torra och irriterade slemhinnor. Man misstänker att alla dessa symtom beror på immunologiska störningar.

Vegetativa symtom:

Detta är de funktioner som inte kan kontrolleras medvetet eller med viljan kallas vegetativa. Precis som andra symtom vid fibromyalgi så varierar dessa vegetativa symtom, de kommer och går, och varierar i styrka beroende på de påfrestningar kroppen utsätts för. Man tror att dessa symtom beror på störningar i kroppens reglering av hormonerna adrenalin och/eller acetylkolin.

Vid fibromyalgi är det vanligt med störningar i hjärtrytmen, andning, magsmärtor med svullnader, gaser, omväxlande förstoppning och diarré, ofta kallat colon irritabile smärtsamma eller ofta förekommande urineringar och illaluktande urin är också vanligt.

Fibromyalgi patienter kan också känna domningar och stickningar i händer, armar, fötter, ben och ibland i sitt ansikte. Ibland misstänker läkare att en nerv sitter i kläm, men vid fibromyalgi är det ofta tillfälliga vävnads svullnader som orsakar problemen. Man kan också ha partier som känns som elektrifierade, och känns som att få svagströmsimpulser, vid minsta beröring.

Dessutom förekommer: ben kramper, ”restless legs”, okänslighet i händer och/eller fötter, känsla av att vara svullen, svåra menstruations smärtor, rikliga menstruationsblödningar, PMS och värme vallningar.

Muskulär kraftlöshet:

Upprepade rörelser, speciellt med fingrar eller armar, som att skala potatis, hänga tvätt, plocka ur några tallrikar ur diskmaskinen, utlöser kraftlöshet. Man blir klumpig, fumlig, tappar saker, eller går in i saker. Allting tar mycket längre tid och man behöver en lång paus innan man kan utföra samma arbetsuppgifter igen. Varje muskel som utför ett arbete behöver en period av vila, men denna viloperiod är betydligt längre vid fibromyalgi. De värst drabbade klarar mycket litet. Att städa eller dammsuga ett rum kan ge försämring som varar i flera dygn.

Smärta & värk:

Smärta är det dominerande symtomet vid fibromyalgi.

Den kan finnas i hela kroppen, men har för det mesta startat i en region som skuldror, nacke eller höfter, och verkar sprida sig med tiden.

Smärtan kan beskrivas på en mängd sätt som tex. brännande, utstrålande, molande, svidande, stickande, skärande, gnagande, öm, stel och värkande. Intensiteten av smärtan kan variera, ibland har man en skaplig dag , då smärtan ligger molande i bakgrunden, vid andra tillfällen är värken intensiv och plågsam.

Tillståndet är beroende på en hel del saker som:
vilken tid på dagen det är, väderförhållanden, aktivitets nivå, sömnstörningar och stress, påverkan från andra sjukdomar, mm.

De flesta med fibromyalgi säger att de känner viss smärta hela tiden, 24 timmar om dygnet. Många med fibromyalgi känner smärtan i huvudsak i sina muskler, andra tycker den är värre mot benen, mot benhinnan eller senfästen. Ytterligare andra beskriver värken som att den ligger strax under huden. Dessa patienter ömmar även vid lätt beröring och kan ha svårt att bära åtsittande kläder, de kan till och med ha svårt att stå ut med lätta smekningar och kramar.

Personer med fibromyalgi beskriver ofta att det känns som en ständigt pågående influensa, träningsvärk eller tandvärk. För vissa kan smärtan vara ganska kraftig. Värken sitter i hela eller delar av kroppen den flyttar sig ofta och kan dyka upp i olika kroppsdelar. Ibland sätter sig värken i en kroppsdel man använt mycket för att dyka upp någon annanstans utan att den kroppsdelen varit speciellt aktiv. Upprepade muskelrörelser är svåra att utföra som tex. att vispa, hacka eller hänga tvätt. Många lider av stelhetskänsla, de flesta på morgonen eller efter stilla sittande, men de finns även de som upplever stelhet under hela dygnet.

Ben och fötter:

De vanligaste symtomen på FMS är:

Muskelvärk
– värken finns i hela kroppen, flyttar sig från dag till dag, och varierar även i styrka och intensitet.

Trötthet
– en trötthet som inte går att förklara med yttre faktorer. Trots att man vilar och tar det lugnt, vill tröttheten inte gå över.

Mag- och tarmbesvär
– Colon Irritabile, irriterad tarm med omväxlande förstoppning och diarré

Sömnstörningar
– vid fibromyalgi kan den djupa sömnen störas. Upp till 80% av patienterna upplever sig ha störd sömn.
De vaknar ofta nattetid och känner sig sällan utsövda på morgonen.

Morgonstelhet
– en stelhet i muskler och leder under de första 30-60 minuterna av dagen. För vissa längre tid än så.

Oro och depression
– går ofta hand i hand med FMS.

Koncentrationssvårigheter
– koncentrations- och minnessvårigheter är vanligt hos patienter med fibromyalgi.
Ständig smärta, stress och trötthet kan vara viktiga orsaker.

Stickningar och domningar
– ”myrkrypningar”, stickningar och domningar i framför allt händerna.


Dum hosta, snällt barn

Förkylningsfan blev bara värre igår när vi var på kalas på dagen. Jag var helt kallsvettig och hostade tills jag kräktes när vi kom hem. Således kansellerades den roliga sommarfesten vi skulle gå på. Eller festen fortsatte, men utan mig. 
Som tur var har ju Astor varit seg hela veckan så han sov ända till 9 igår och låg sen i sängen med mig och kollade på Youtube medan jag slumrade, till halv tolv!!! Imorse kom han in till oss kvart i tio! 

Rätt utvilade gick vi ut och grejade i trädgården hela dagen sen. Jag och lillis åkte till Storlien och handlade och sen grillade vi hamburgare.

Inte mycket har överlevt i min rabatt jag ordnade förra sommaren. Nu har jag delat några växter och rensat ännu mer ogräs. Runt denna skulle jag vilja ha nåt klättrigt, men minns att vi bor på fjället. Luktärtorna jag sått, t ex, skulle komma upp efter 2-5 dagar. Efter två veckor är det 2 cm höga skott.....

Snälla gosekillen blev blöt om shortsen igår och när jag bytte kläder på honom sa han tack mamma för att du bytte kläder på mig när jag blev blöt. 


Blå bukett på midsommar

I Norge firas ingen midsommar. Vi har styrt upp lite fir några gånger men idag blev det vanlig fredag. Kent jobbade och jag låg hemma med skitförkylning. På eftermiddagen blev det iaf kompismiddag på Sissels med både stora och små. Öl och glass gav allt en extra somrig och semestrig feeling.


Tomine var sommarfin.


Astor lekte med stora killars leksaker.
Jag och Kent njöt sommarkväll på verandan, det är både ljust och varmt. Så himla skönt.


Årets första hemmabukett. Älskar att plocka blommor! 


Straight from the tomt!

Underbar vecka i Kroatien

Vi hade det verkligen så fint på resan. Det var väldigt länge sen vi var på solsemester, 5 år sen i Thailand. Nu kände jag mig komplett nästan direkt vi klev av planet. (Tänk hur komplett jag kommer bli när jag senare i sommar får komma på spansk mark igen.)

Första morgonen vaknade jag ivrig som ett barn och gick och köpte frukost. Tror nästan jag svävade fram! Eller kanske mer studsade!

Det var billigt och trevligt i Kroatien, god mat och bra folk. Väldigt rustikt vackert överallt på Brač med fina kontraster mellan stenhus och prunkande blommor. Nivåskillnaderna skapade spännande trädgårdar med trappor och stigar och varje liten fläck folk hade vid sina hus var utnyttjas till odling. Grönsaker, fikonträd, vinrankor och små växthus överallt, inspirerande! 
Det var bara sista dagen som det var 28 grader och stek, vi hade lite dis övriga dagar. Den dagen vi tog det lilla tåget till den prisbelönta och välkända stranden Zlatni rat då blåste det hårda vindar. Men väl där var det ganska positivt för i läsidan av strandtungan var det ingen vind. Och väldigt lite folk! 

Vår egen lilla strand var minst lika fin och vattnet helt turkost överallt, tyckte tom att det va positivt med småstenarna istället för sand, speciellt med små barn. 

Astor var harig med vattnet de första dagarna, resten badade som fiskar hela tiden men han höll sig i strandkanten eller bassängtrappan. När vi var ute och gick sa han att han var rädd för vattnet. 
En dag drog jag honom från trappan ut i poolen och det var med skräckblandad förtjusning han blev en fisk han med.

Vi åt god mat ute varje gång, och en kväll firade vi Marnas födelsedag och då hamnade vi verkligen rätt. På en familjeägd restaurang med supergod mat och de passade upp på oss så fint. 

Bol är en liten semesterort även för kroaterna och det var verkligen fint och väldigt lugnt. Man märkte att det var innan säsong, vilket var skönt. Men det fanns inga bakgator att upptäcka och det märktes inte så mycket av lokalfolkets vardagsliv. Det kunde jag sakna, jag gillar sånt. Som en bonus gav ju den långa resan från flygplatsen en liten upplevelse av Split och även Supetar på Brač. I och med kaoset när vi skulle resa hem fick vi också se lite av Trogir. 
På alla dessa platser fanns stånd, shopping och olika mataffärer i rader. I Bol fanns en stor mataffär och resten bara små butiker. Och inte direkt nånting att shoppa. Men det gjorde inget. 

Vi följde barnens tempo ganska mycket, lekte i lekpark och åt tidig middag ute för att sen gå hem och få barnen i säng. Efter det satt vi på gemensamma terrassen och drack lite kroatiska viner. 

En kväll gjorde vi plockmiddag hemma och två gånger försökte jag mig på att använda den stora murade grillen. Det gick så där....
Det blev fruktbuffé varje eftermiddag vid poolen och alltid en glass på stan! 

Jag ställde klockan på sex en dag och smög upp på morgonpromme. Kunde inte varit mycket senare för det var redan jättevarmt då. Skönt med lite egentid och motion. 

Att ha hela huset för oss själva gav ju verkligen guldkant till semestern, superlyxigt med egen pool och utekök och alla fina blomarrangemang tanten ordnat. Det var en mor och dotter som hade stället och de bodde i garaget som var ombyggt. Vi hade olika lägenheter med egna kök och kunde liksom styra frukost och sovtider själva.

Vårt hus


Modernt....!

Där nere sticker Zlatni rat ut


Morning walk 


Den här bilen återvände till sin parkeringsplats varje kvällStranden tre minuter från vårt husMan kände hur själen drog en lättnads suck när vi kom till havet

HemmamiddagSkål!


Astor och Moa äter glassBredvid stranden ligger ett kloster med cirka 500 år på nacken
Härlig grill hemma på gården Blåsiga dagen på Zlatni rat 

Badskorna på

Lunchdans i furuskogen på Zlatni rat 
Lilla tåget vi åkte dit med Brač har denna vita sten som bryts på ön, som faktiskt White house är byggt av. 
Grannhus

Blommor från gården


Vi firade Marnas 60-årsdag 

Kusinerna snacksar lite vid poolenDet fanns en liten damm med fiskar på gården
Lördagmorgon började resan hem 0530. Då blev vi hämtade med bil och körde tvärs över ön i gryningsljus. Högt och slingrande. Sen färja till Split.
Sen började helvetesflygplanskaoset. Men men. 


Och vi fick några timmar i Trogir.


Till slut kom vi hem och längtar nu till nästa resa i september! Bol, Brač, Kroatien

Sent i lördags kom vi fram till vårt underbara semesterboende. Efter flyg, bil, färja, bil. 
Här har vi alla lägenheter i huset, en jättemysig stor gemensam terass och härligt poolområde.
Här mår vi bra.  


Igår låg vi vid poolen hela dagen, idag har vädret varit lite blött fram och tillbaka så då har vi gått runt i den lilla staden. Jag är som en brittisk tant som bara fotar blommor och dörrar.

Efter tio minuter på kroatisk mark kände jag redan kärlek till det här landet. 

Semesterglidaren har det bra! 
Bra och mindre bra idag

Var tvungen att tvätta bort mitt finhår när jag va i bassängen idag. 


Det var ju tråkigt. Men träningen var bra och intensiv.

Så var vi hundvakt idag till Ailo och det var fint med hundljud i huset igen. 


Har oxå hunnit med kvartsamtal på dagis, inga konstigheter men man blir ju alltid stolt!
Träffade vår reseman som ordnat boendet åt oss på Brac. Hämtat en ny babycall som vi fick, betalade med en blomma. Svärfar var här på middag och vi höll på ute. 


Tycker det är så fint när gräsmattan blommar! Kent håller inte med. När vi kommer hem kommer det vara utslagna kärringtänder, midsommarblomster och allt möjligt! En kul sak är att imorrn ligger vi här! 

Snart verklighet. Under en palm. Eller dylikt i Kroatien. 

48 timmar

Överraskade pappa (med hjälp av mamma) på hans 60-årsfest i söndags! Allt blev så kul, träffa massa folk, äta god mat från Niklas truck och bara vara.


Dagen efter var 6 juni och jag måste ju erkänna att jag firar 17 mai mer. Men det var så skönt att sova länge, slappa i solen i Nibble och sen få bli ompysslad samt få lite egentid med min Soff!
Alltid så medelhavskt härligt på verandan.
Sista timmarna fick jag hänga med Dante den tandskadade, vi åt lunch på Niklas restaurang och moster utlovade en stor glass. Det blev vid Årsta strands kaj. Mycket mysigt! 


Det här var en bild till kusinen. 

Så sjukt gott! 
Alltid lika härligt på hemmaplan! 

Och jätteskönt att resa helt ensam med bara handbagage som omväxling. 


RSS 2.0
Stockholmare som hamnat på den norska landsbygden utanför Trondheim för kärlekens skull.
Vi har tidigare bott i Spanien, på Island och i Stockholm.

Med oss har vi Rocker, en fransk bulldog i sina bästa år och Astor, född 6 september 2013!