Och bergen svarade

Jag älskar dessa böcker. De magiska sagorna med juveler och fantasifigurer, gamla dikter, rim och ordspråk som förts vidare genom generationer. Återigen berättas ett sorgligt livsöde i Afghanistan. Och flera personers historier flätas ihop till ett öde sammanknutet av ett gammalt hus. Detaljerna om mat, blommor, dofter, ljud, och berättelsen om ett Kabul som inte alltid varit sönderskjutet och krigsdrabbat. Man försvinner in i den här boken på många sätt och vis. Fantastisk läsning!